Piet van Egmond is master manueel therapeut (SOMT)

Wat is manuele therapie

Manuele therapie is een onderzoek- en behandelmethode van functiestoornissen van het bewegingsapparaat in het algemeen en van de wervelkolom in het bijzonder.
Als een manueel therapeut ook nog de opleiding tot Master Manuele Therapie heeft gevolgd, heeft hij niet alleen de specifieke competenties van een manueel therapeut verworven, maar weet hij ook de nieuwe wetenschappelijke vernieuwingen op zijn vakgebied, die zich constant voordoen, te vertalen naar de praktijk.

Kortgezegd: Manuele therapie is een specialisatie van de fysiotherapie en een (master) manueel therapeut is een fysiotherapeut met extra bagage en gereedschap in zijn koffertje om klachten aan het bewegingsapparaat, samen met u, aan te pakken.

Voorbeelden van veel voorkomende klachten die kunnen worden behandeld met Manuele therapie zijn:
 • lage rugpijn, plaatselijk óf met uitstraling in de bilstreek of in het been. Dit kan zijn in de vorm van pijn en/of tintelingen en/of doof gevoel in de tenen;
 • nekpijn, eveneens plaatselijk óf met uitstraling naar één of beide armen: dit kan zijn in de vorm van pijn bv rond de elleboog, tintelingen en/of doof gevoel in de vingers. Maar ook klachten aan het hoofd kunnen samenhangen met bewegingsstoornissen van de nek;
 • hoofdpijnklachten;
 • pijn in de schouder-bovenarm;
 • pijnklachten tussen de schouderbladen al dan niet met uitstraling langs de ribben of langs het borstbeen;
 • duizeligheidsklachten o.a BPPD;
 • diverse klachten aan alle gewrichten van armen en benen.

Hoe ziet het contact met een (master) manueel therapeut er uit:
 • In een eerste gesprek zal de therapeut vragen stellen over het ontstaan van de klachten, wanneer ze optreden, hoelang de klachten bestaan en wat ze doet toe- of afnemen. Hij inventariseert hierbij of het herstel normaal verloopt, of dat er (lichamelijke en/of psychosociale) factoren zijn die het herstel in de weg staan.
 • Daarna volgt er een lichamelijk onderzoek waarbij de houding en het bewegen van de betrokken gewrichten, spieren, zenuwen e.d., met specifieke bewegingen en metingen worden onderzocht.
 • Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan er veelal een diagnose worden gesteld. In elk geval wordt er een conclusie getrokken of behandeling met Manuele therapie, zinvol is.
 • Samen met de patiënt zal de therapeut een behandelplan opstellen.
 • De behandelingen die volgen zullen tot doel hebben het herstellen of verminderen van functiestoornissen en/of pijn, zodat het uitoefenen van huishoudelijke en/of beroepsmatige werkzaamheden en recreatieve activiteiten, weer zo optimaal mogelijk kunnen plaatsvinden.

Tijdens de behandeling kan de manueel therapeut gebruik maken van specifieke bewegingen in de gewrichten. Hij probeert dan de opgeheven beweeglijkheid te herstellen of juist een teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met manipulaties. Een gewricht wordt dan met een snelle impuls bewogen waarbij er een knappend geluid gehoord en gevoeld kan worden. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

Net als bij de fysiotherapeut mag u zich aanmelden zonder verwijzing van de huisarts.

Als u verzekerd bent voor fysiotherapie dan worden de behandelingen Manuele therapie gewoon door uw zorgverzekeraar vergoed (tot een bepaald maximum).

Links: