Skip to main content

Nazorg na longrevalidatie

Heeft u een longziekte of chronische longaandoening?

Dan biedt onze praktijk de mogelijkheid om na uw revalidatie op een verantwoorde manier verder te gaan met het verbeteren of onderhouden van uw conditie. Onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut werkt u stap voor stap om uw inspanningsvermogen en uw spierkracht te verbeteren en daarmee de kwaliteit van uw leven te verhogen.

Voor wie is het programma nazorg longrevalidatie?

Het programma is voor mensen die een longrevalidatie traject in het ziekenhuis of revalidatiecentrum hebben doorlopen n.a.v. ernstige COPD (GOLD 3 of 4) of een longtransplantatie.

Wat kunt u verwachten?

Samen met de fysiotherapeut stemt u uw persoonlijke behandelplan op, passend bij uw situatie en doelen. Bij het opstellen van uw trainingsprogramma baseren we ons op de gegevens zoals die door de fysiotherapeut of specialist uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum zijn doorgegeven. Mochten deze niet bekend zijn dan zullen we zelf een aantal tests afnemen.

We starten met een intake waarbij conditie en spierkracht worden getest. Hierna volgt er een training van maximaal 2 blokken van 6 weken. Na 6 weken worden uw doelen geëvalueerd en zo nodig volgen er nog 6 weken training. Na deze training vindt er weer een evaluatie plaats en volgt afsluiting van het programma met eventueel een rapportage naar uw huisarts of longarts.

Hoe wordt deze zorg vergoed?

De training wordt vergoed uit uw aanvullende verzekering. U moet rekenen op maximaal 18 behandelingen fysiotherapie.

Na uw longrevalidatie trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut? Maak dan nu een afspraak.

Wie verzorgt de nazorg longrevalidatie?

Dit programma wordt verzorgd door:

Corné Hekkema

Algemeen fysiotherapeut
Schouderproblematiek
Longproblematiek (COPD)
DouglasSport trainer

Bjorn van der Voort

Algemeen fysiotherapeut
Ealagebenen (claudicatio)
Revalidatie en training bij hart- en vaatproblemen