Skip to main content

Duizeligheid

Last van duizeligheid?

Iedereen is weleens duizelig. De symptomen die mensen ervaren kunnen per persoon verschillen. De één wordt licht in het hoofd, een ander krijgt het gevoel flauw te zullen vallen, heeft moeite met de balans of het gevoel alsof de wereld beweegt. Vaak gaat deze duizeligheid gepaard met klachten als zweten, misselijkheid of zelfs braken.

Fysiotherapie bij duizeligheidsklachten

Duizeligheid kan verschillende oorzaken hebben. Zo kunt u zich met een te lage bloeddruk licht in het hoofd voelen of draaierig voelen bij opstaan omdat er iets met het evenwichtsorgaan aan de hand is. Fysiotherapie kan bij onderstaande duizeligheidsklachten vaak verbetering brengen:

  • Draaiduizeligheid (bijv. als gevolg van BPPD)
  • Ontsteking van het evenwichtsorgaan
  • Ziekte van Menière
  • Neuritis vestibularis (ontsteking van het binnenoor)
  • Bewegingsstoornis van de nek (met name van de bovenste wervels)
  • Spanningsklachten

Draaiduizeligheid (BPPD)

De medische term voor draaiduizeligheid is vertigo. BPPD (Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid) is de meest voorkomende vorm van draaiduizeligheid. Deze vorm treedt op in korte aanvallen (maximaal 1 minuut per aanval), maar kan gedurende de hele dag opspelen. Dit kan heel heftig en beangstigend zijn, maar is in principe niet gevaarlijk en is normaliter snel op te lossen met fysiotherapie (1-4 behandelingen). Deze duizeligheid wordt veroorzaakt door loszittende oorsteentjes in het evenwichtsorgaan. Deze bevinden zich normaal gesproken in het binnenoor, maar zijn op een andere plek in het oor terechtgekomen. Hierdoor wordt er verkeerde informatie naar uw hersenen gestuurd en uit zich in duizeligheidsklachten bij het bewegen. De fysiotherapeut kan deze steentjes weer op zijn plaats brengen.

Duizeligheid door andere aandoeningen van het evenwichtsorgaan

Naast BPPD zijn er nog andere aandoeningen van het evenwichtsorgaan waardoor mensen duizelig kunnen worden. In tegenstelling tot BPPD zijn deze aandoeningen meestal niet te genezen. Soms krijgen patiënten medicatie van de huisarts of specialist en kan het zinvol zijn om dit aan te vullen met zeer gerichte oefeningen die een gespecialiseerde fysio-/manueeltherapeut u kan aanleren. Met deze oefeningen worden de hersenen getraind om met de ‘verkeerde’ informatie om te gaan, waardoor u minder hinder ondervindt van de duizeligheid. Om de duizeligheidsklachten te verminderen is het nodig om dagelijks meerdere keren de oefeningen te doen. In deze periode worden de oefeningen met behulp van de fysiotherapeut steeds verder aangepast, gericht op uw persoonlijke activiteiten, zodat deze op termijn hopelijk verbeterd kunnen worden. Dit proces kan soms weken tot maanden duren en vereist veel discipline en doorzettingsvermogen.

Wat kan fysiotherapie voor u betekenen bij draaiduizeligheid?

Naar aanleiding van de intake kan het zijn dat de fysiotherapeut u doorverwijst naar een KNO-arts of neuroloog voor extra onderzoek. Dit is met name het geval wanneer er geen sprake is van BPPD. De arts bepaalt dan of de duizeligheid door medicatie behandeld moet worden en/of dat specifieke fysiotherapie zinvol is. De oorzaak van de duizeligheid bepaalt mede of u van een behandeling snel resultaat mag verwachten of dat het langer duurt voordat de klachten verminderen en misschien zelfs weggaan. Alleen bij BPPD mag u snel resultaat verwachten.

Bij Douglas Fysiotherapie zijn twee fysiotherapeuten gespecialiseerd in manuele therapie en vestibulaire revalidatie. Vestibulaire revalidatie houdt in dat onze fysiotherapeuten ervaring hebben met oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten veroorzaakt door een verstoord functioneren van het evenwichtsorgaan, buiten BPPD om. Duizeligheid wordt door iedere patiënt anders ervaren en iedereen heeft zijn/haar eigen herstelproces. Daarom is begeleiding door gespecialiseerde fysiotherapeuten, die voor u een oefenprogramma op maat kunnen opstellen, essentieel.

Heeft u last van duizeligheid? Maak dan nu een afspraak

Wie helpt u?

Voor duizeligheidsklachten kunt u bij ons terecht bij:

Piet van Egmond

Algemeen fysiotherapeut
Master manueel therapeut 
Vestibulaire revalidatie

Roy Christiaans

Algemeen fysiotherapeut
Master manueel therapeut