Wij werken samen met diverse partners:

SAF - Stichting Alphense Fysiotherapeuten

Deze stichting is in 2011 opgericht door 3 praktijken uit Alphen aan den Rijn.

Douglas Fysiotherapie
Fysiotherapie Van den Berg
Fysio Alphen

Met deze stichting beantwoorden wij aan de vraag zoals die o.a. komt uit de huidige zorgsector, verzekeraar, kwaliteitscriteria in het vak, samenwerking met andere disciplines en de overheid. Door samenwerking kan de patiënt effectiever geholpen worden door de goede verwijzingen vanuit de artsen, duidelijke afspraken in de taken van verschillende behandelaren en goede communicatie onderling. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over taken en (terug)rapportages tussen de verschillende zorgverleners. Samen staan we dus sterk en kan de kwaliteit in de zorg op meerdere vlakken worden verbeterd.

SAF werkt samen met:

Huisartsenpraktijk Prelude:
Het principe van de Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ) biedt de mogelijkheid tot een goede samenwerking. De zorgprogramma’s van de SSEP (de Stichting Samenwerkingsverband Eerstelijn Prelude), opgesteld door Huisartsenpraktijk Prelude, Samenwerkende Apotheken Alphen en de Stichting Alphense Fysiotherapeuten, zijn gebaseerd op de landelijk geldende adviezen en richtlijnen. In het zorgprogramma staan de taken beschreven van huisarts/ praktijkverpleegkundige, apotheker, fysiotherapeut en overige disciplines uitvoeren. Daarnaast staat de onderlinge informatie-uitwisseling omschreven.
Ook werken zij nauw samen bij de behandeling van patiënten van patiënten met diabetes mellitus II, COPD, CVRM en Claudicatio Intermittens. 

Huisartsenpraktijk Lupine:
Vanaf begin 2012 zijn de gesprekken gestart met huisartsenpraktijk Lupine, SAF en Samenwerkende Apotheken Alphen om te bepalen welke zorgprogramma’s hier ingezet gaan worden. SSGL - Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine is een organisatie die de beste zorg biedt in de directe leefomgeving voor bewoners van Alphen aan den Rijn met chronische ziekten en ouderen. Onze zorg voldoet aan landelijke kwaliteitscriteria en is afgestemd op de behoeften van deze doelgroepen. Om dit te bieden werken de verschillende zorgverleners intensief samen en volgens protocollen. We streven naar een grote betrokkenheid van de deelnemers bij de zorgprogramma’s. Voor het realiseren van onze doelstellingen hebben wij het belang van onze doelgroepen, de kwaliteit van de zorg en de maatschappelijke aspecten altijd goed voor ogen. Dit betekent voor ons dat het persoonlijk karakter van de zorg belangrijk is. We kennen de mensen en de moeilijkheden die zij ondervinden. Onze organisatie moet voor gebruikers laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar zijn.

Huisartsenpraktijk het Centrum:

Samenwerkende Apotheken Alphen:
Apotheek Allart
Apotheek De Herenhof
Apotheek De Hoge Zijde
Apotheek Prelude
Apotheek Ridderveld
DagNacht Apotheek

Diëtistenpraktijk de Voediëtist

Psychosomatiek

Vanuit fysiotherapie volgens de psychosomatiek is aansluiting bij een psychologische behandeling bijzonder effectief. We hebben daarom een onderling verwijsbeleid met verschillende psychologen zoals:
SPA
Samenwerkende Psychologen Alphen aan den Rijn

Breed Perspectief
een praktijk voor eerstelijns psychologische zorg, ouderbegeleiding en cognitieve gedragstherapie voor uzelf of uw kind.

FYSIONAIRGROEP - Samen sterker in beweging
Fysionair staat voor een breed aanbod van kwaliteitszorg op (para)medisch terrein. We willen ons daarbij onderscheiden door bundeling van kennis en vaardigheden op het gebied van vragen en problemen van de bewegende mens. De mens die zich, met zijn eigen beweegredenen en bewogenheid, beweegt in zijn eigen leefwereld. Samen met onze patiënten/cliënten kunnen wij een op maat gemaakte behandeling, training of re-integratie ontwikkelen. Zo creëren we een zo optimaal en gezond mogelijk lichamelijk en mentaal functioneren, zowel binnen de werkomgeving als in de privésfeer.

Zorg blijven leveren

Het KNGF heeft naar aanleiding van signalen die we vanuit onze achterban ontvingen, ingebracht dat huisartsen een dringend beroep blijven doen op de inzet van fysiotherapeuten. Ons wordt gevraagd om noodzakelijke fysiotherapeutische zorg te blijven leveren.

Om schouder aan schouder met huisartsen en medici te staan. Als primair aanspreekpunt voor houding- en beweging gerelateerde zorg, zodat huisartsen en ziekenhuizen niet nog meer belast worden. Denk aan bijvoorbeeld valtrauma’s van ouderen, het op de been houden van cruciale beroepsgroepen, fundamentele klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven om ziekenhuizen te ontlasten.