Praktijk Lupine

Vanaf begin 2012 zijn de gesprekken gestart met huisartsenpraktijk Lupine, SAF en Samenwerkende Apotheken Alphen om te bepalen welke zorgprogramma’s hier ingezet gaan worden. SSGL - Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine is een organisatie die de beste zorg biedt in de directe leefomgeving voor bewoners van Alphen aan den Rijn met chronische ziekten en ouderen. Onze zorg voldoet aan landelijke kwaliteitscriteria en is afgestemd op de behoeften van deze doelgroepen. Om dit te bieden werken de verschillende zorgverleners intensief samen en volgens protocollen. We streven naar een grote betrokkenheid van de deelnemers bij de zorgprogramma’s. Voor het realiseren van onze doelstellingen hebben wij het belang van onze doelgroepen, de kwaliteit van de zorg en de maatschappelijke aspecten altijd goed voor ogen. Dit betekent voor ons dat het persoonlijk karakter van de zorg belangrijk is. We kennen de mensen en de moeilijkheden die zij ondervinden. Onze organisatie moet voor gebruikers laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar zijn.

Website : Huisartsenpraktijk Lupine