gezondheidscentrum dillenburg

Het gezondheidscentrum Dillenburg is een eerstelijns zorgcentrum waar naast de huisartsengroep Dillenburg, ook een apotheek, fysiotherapiepraktijk, diëtistenpraktijk en eerstelijns diagnostisch centrum zijn gevestigd. De primaire functie van de huisartsengroep Dillenburg is gelegen in het verlenen van huisartsenzorg aan alle patiënten die zich in hebben geschreven bij de huisartsengroep. De huisartsenzorg is het eerste aanspreekpunt van patiënten bij hun gezondheidsvragen. De huisartsenzorg biedt, teneinde op een veelheid van medische vragen te kunnen antwoorden, een breed pakket aan diagnostische, therapeutische en preventieve medische zorg. Daarnaast biedt de huisartsenzorg begeleiding aan mensen en hun naasten tijdens en na hun ziekte.

Website : Gezondheidscentrum Dillenburg