Alphen op een lijn

Project: GES Alphen op één lijn!

 

 

 

 

In het project ‘Ontwikkelen samenwerking tussen eerstelijnsgezondheidsorganisaties in Alphen aan den Rijn’ is de samenwerking ‘Alphen op 1 lijn!’ succesvol ontwikkeld. Hierin werken 4 Geïntegreerde Eerstelijnssamenwerkingsverbanden (GES), gebonden door gedeelde visie en ambitie, samen aan betere zorg tegen lagere kosten met hogere patiënttevredenheid. ‘Alphen op 1 lijn!’ ontwikkelt, gezamenlijk met andere partijen uit de eerste lijn en het welzijn, de ouderenzorg, ggz en ICT en faciliteert waar mogelijk de GES’en.

Doel

Het VIMP-project verbindt de partijen juridisch om:

  • de samenwerking voor de toekomst te borgen
  • opschaling naar meer samenwerkingspartners mogelijk te maken
  • een gemandateerde vertegenwoordiger van de geïntegreerde eerstelijnszorgaanbieder in Alphen aan den Rijn te realiseren

Daarnaast worden zorginhoudelijke projecten op stadsniveau en de activiteiten van de wijkgerichte GES’en voortgezet.

Website : Alphen op één lijn