hartrevalidatie

Voor wie is het programma Nazorg hartrevalidatie bestemd?
Wanneer u te maken hebt, of heeft gehad, met hartklachten, biedt onze praktijk u de mogelijkheid om na uw revalidatie, op een verantwoorde manier verder te gaan met het verbeteren of onderhouden van uw conditie.

Nazorg hartrevalidatie is bedoeld voor iedereen die hulp nodig heeft bij het herstellen van een hartaandoening of -operatie. Het Nazorg hartrevalidatie programma is bijvoorbeeld geschikt voor mensen die een hartrevalidatie traject in het ziekenhuis of revalidatiecentrum hebben doorlopen n.a.v.:

  • Een doorgemaakt hartinfarct;
  • Dotter- of stentbehandeling, bypassoperatie of andere operatieve ingreep;
  • Veel last van hartritmestoornissen;
  • Een pacemaker of ICD plaatsing en daardoor training behoeven;
  • een doorgemaakte hartstilstand.

Mocht u dit jaren geleden hebben doorlopen en alsnog op een verantwoorde manier willen gaan bewegen, dan is dit programma ook zeer geschikt om het sporten weer op te pakken

Wat kunt u verwachten?
Bij het opstellen van uw trainingsprogramma baseren we ons op de gegevens zoals die door de fysiotherapeut of specialist uit het ziekenhuis aan ons doorgegeven worden. Mochten deze niet bekend zijn dan zullen we zelf een fietstest afnemen. Persoonlijke streefdoelen staan centraal welke het behandelplan en de training richting geven. Er wordt natuurlijk ook aandacht besteed aan het verkrijgen van een actievere leefstijl. Met tussentijdse evaluaties wordt uw vooruitgang bijgehouden en eventueel vindt er een eventuele terugkoppeling naar uw cardioloog plaats.

Allereerst vindt er een intake plaats waarbij conditie en spierkracht worden getest. Hierna volgt er een training van maximaal 2 blokken van 6 weken de training is bij voorkeur 1 maal per week. Na 6 weken worden uw doelen geëvalueerd en zo nodig volgen er nog 6 weken training. Na deze training vindt er weer een evaluatie plaats en volgt afsluiting van het programma met eventueel een rapportage naar uw cardioloog.

Klaar en dan?
Tijdens de training wordt gekeken naar een vorm van inspanning om uw conditie blijvend te onderhouden. De conditie kan worden onderhouden in een sportschool of bij Douglas Sport. Uiteraard wordt het andere beweegaanbod in Alphen aan de Rijn met u besproken.

Hoe wordt deze zorg vergoed?
De training wordt vergoed uit uw aanvullende verzekering. U moet rekenen op maximaal 18 behandelingen fysiotherapie.

Wie verzorgt de nazorg hartrevalidatie?
Dit programma wordt verzorgd door Bjorn van der Voort, Fysiotherapeut, geschoold in Hart/ en vaat problematiek.