Wat is cardiovasculair risicomanagement?

Beweegprogramma CVRM
Bij hart- en vaatklachten of wanneer je een verhoogd risico hierop hebt, is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om voldoende te bewegen. Angst voor bewegen, onzekerheid, onbekendheid met sportprogramma’s of gebrek aan plezier bij bewegen kunnen hier een rol bij spelen. Dat is jammer, want juist bij hart- en vaatziekte is voldoende bewegen een noodzaak. De fysiotherapeut kan u helpen een actievere leefstijl aan te nemen.


Wat is CVRM?
CVRM staat voor cardio vasculair (ofwel hart en vaat) risico management. Hart- en vaataandoeningen zijn één van de grootste gezondheidsrisico’s in Nederland. Fysieke training en training gericht op gedrag en leefstijl hebben een positief effect op risicofactoren als inactiviteit, verhoogde bloeddruk en cholesterol, overgewicht, roken en ongezonde voedingsgewoonte.


Voor wie is het programma bedoeld?

• mensen met hart- en vaatklachten (hart/herseninfarct in het verleden, etalagebenen) en
• mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatklachten (hoge bloeddruk of te hoog cholesterol, inactieve mensen of mensen met overgewicht).
Voor beide groepen geldt: U beweegt momenteel te weinig maar bent gemotiveerd dit te veranderen.
Wat heeft u nodig om deel te nemen?
• Een verwijzing van huisarts of specialist.
• Beschikking over recente en vereiste medische gegevens indien aanwezig, gegevens recente maximale inspanningstest.
Het beweegprogramma bestaat uit:
• Intake met daarin stellen van doelen, nulmetingen en een aantal vragenlijsten
• 3 maanden lang 1 x per week fysieke training van 60 minuten per training onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kracht- en cardioapparatuur en kleine trainingsmaterialen. Natuurlijk is er aandacht voor uitleg hartaandoeningen en adviezen aangaande een gezonde levensstijl.
• Om de 6 weken tussentijdse evaluatie en na 3 maanden een eindevaluatie


Wat kunt u allemaal bereiken?
• Wegnemen barrières om te bewegen
• Aannemen en borgen van een actieve levensstijl, voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen
• Verbeteren en onderhouden van kracht en uithoudingsvermogen
• Verbeteren van zelfredzaamheid thuis of op het werk
• Verbeteren zelfvertrouwen
• Plezier krijgen in bewegen
• Nederlandse norm gezond bewegen
Slechts 30 min matige inspanning per dag is nodig. Toch voldoet meer dan 50% van de Nederlanders niet aan deze norm! Juist bij een chronische aandoening is bewegen van groot belang.


Vergoedingen
Het beweegprogramma word vaak vanuit uw aanvullende verzekering (gedeeltelijk) vergoed. Raadpleeg uw polis of vraag het aan uw fysiotherapeut.
Is het programma iets voor u? Neem dan contact met ons op: 0172-420503 of mail naar info@douglasfysiotherapie.nl o.v.v. beweegprogramma CVRM.