Revalidatie 

Een revalidatietraject neemt, afhankelijk van de individuele doelstelling, een aantal maanden in beslag. De therapie moet worden afgestemd op de belastbaarheid van het gewricht (of na operatie van de prothese of het geplaatste materiaal). Ook de genezing en het herstel van de weken delen (huid, slijmvlies, kapsel, spieren) spelen hierbij een rol. Alle aandacht is in de eerste fase gericht op de beweeglijkheid van deze weke delen, het verbeteren van de souplesse van het gewricht, het verkrijgen van een symmetrisch beweeg- en looppatroon met een goede balans en volledige ADL zelfstandigheid. Dit gebeurt altijd middels één op één begeleiding van een fysiotherapeut, die tevens in uw revalidatie ook een coachende rol heeft. Dit om u zo goed mogelijk door alle fases van uw revalidatietraject te begeleiden. In onze oefenzaal zijn alle materialen aanwezig om dit te realiseren en wordt er getraind op professionele apparatuur. In de tweede fase wordt de aandacht gericht op uitbreiding van beweeglijkheid, looptechniek en -afstand en het vergroten van de kracht en coördinatieve eigenschappen van het herstellende deel of gewricht. Ook hierbij stellen wij het trainingsschema op aan de hand van uw wensen en de individuele trainingsdoelen (rekening houdend met bijkomende en overige aandoeningen).

CVRM

De fysiotherapeut kan een grote rol spelen in de preventie van deze hart- en vaatziekten. Ook patiënten die herstellend zijn van een reeds doorgemaakt hartinfarct kunnen veel baat hebben bij een fysiotherapeutisch behandelprogramma. De fysiotherapeut kan u helpen een actievere leefstijl aan te nemen.

Meer informatie

Claudicatio

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten met perifeer vaatlijden, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt.

 

 

Meer informatie

Hartfalen

Hartfalen is een aandoening waarbij de hartspier minder capaciteit heeft en daardoor niet meer de functie heeft om zijn dagelijkse taken te volbrengen. Het is een combinatie van verschillende verschijnselen.

 

 

Meer informatie

Longproblematiek

In onze praktijk is Corné Hekkema de fysiotherapeut die u kan helpen indien er lichamelijk klachten zijn die veroorzaakt worden door een aandoening van uw longen. COPD en Astma zijn de bekendste aandoeningen van de longen waar fysiotherapie heel goed kan helpen, om uw lichamelijke problemen te verminderen. Enkele longproblemen waar fysiotherapie bij kan helpen:

  • Kortademigheid (dyspneu)
  • Ademhaling
  • Spiervermoeidheid
  • Algemene conditie
  • Sputum (luchtwegslijm) ophoesten
  • via huisarts: zorgbeweegprogramma

Meer informatie