Thirza Douglas , Anita van Alphen-Muijderman en Marjolein Fennis zijn gespecialiseerd in de behandeling van spannings- en stressklachten. Als psychosomatisch werkend fysiotherapeut begeleiden zij het herstelproces van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning.

Er wordt aandacht besteed aan lichamelijke klachten, maar ook aan relevante psychologische en sociale factoren.

Voorbeelden van klachten die volgens de psychosomatiek behandeld worden:
 • Overspanning
 • Burnout
 • Depressie
 • Hyperventilatie, duizeligheid
 • Slaapproblemen
 • Buikklachten en overgeven
 • Spanningsnek- en hoofdpijn
 • Vermoeidheid
Er wordt een actieve inzet verwacht bij de onderstaande oefeningen:
 • Het inzicht verkrijgen in oorzaak en gevolg van klachten
 • Het aanleren van ontspanningsoefeningen
 • Het ervaren van ademtechnische oefeningen
 • Stressmanagement
 • Houdings- en bewegingsoefeningen
 • Lichaamsbewustwording
 • Massage/ warmtetherapie
 • Begeleidende gesprekken ter ondersteuning

U leert invloed te krijgen op uw gezondheid, zodat u door deze therapie in staat zult zijn zelf uw klachten aan te pakken.
In het kader van de psychosomatische behandeling zijn er samenwerkingsverbanden met psychologen, psychiaters, psychotherapeuten en maatschappelijk werkers.

Zorg blijven leveren

Het KNGF heeft naar aanleiding van signalen die we vanuit onze achterban ontvingen, ingebracht dat huisartsen een dringend beroep blijven doen op de inzet van fysiotherapeuten. Ons wordt gevraagd om noodzakelijke fysiotherapeutische zorg te blijven leveren.

Om schouder aan schouder met huisartsen en medici te staan. Als primair aanspreekpunt voor houding- en beweging gerelateerde zorg, zodat huisartsen en ziekenhuizen niet nog meer belast worden. Denk aan bijvoorbeeld valtrauma’s van ouderen, het op de been houden van cruciale beroepsgroepen, fundamentele klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven om ziekenhuizen te ontlasten.