Als praktijk zijn wij continue in beweging. Naast standaard kwaliteitseisen gaan wij graag een stap verder in het leveren van kwaliteit.

Zorg en Zekerheid AA-praktijk

AA praktijk Zorg en ZekerheidZorg en Zekerheid stelt aan alle gecontracteerde fysiotherapiepraktijken kwaliteitseisen. Reguliere praktijken leveren goede zorg en voldoen aan de basiskwaliteitseisen, die door ons contractueel zijn vastgelegd. Toch is er onderscheid tussen fysiotherapiepraktijken. Een aantal fysiotherapiepraktijken in de regio gaan net een stapje verder in het belang van de patiënt. Deze praktijken krijgen van ons het label AA-praktijk of A-praktijk.

Het onderscheid tussen de praktijken

Met bijvoorbeeld het voeren van een cliënttevredenheidsonderzoek en het geven van groepsbehandelingen onderscheidt een A-praktijk zich van een B- of C-praktijk. Daarnaast kenmerken AA- en A-praktijken zich door:
  • goede (telefonische) bereikbaarheid;
  • ruime openingstijden (ook ’s avonds en in het weekend);
  • korte wachttijden.
Een AA-praktijk onderscheidt zich door het inzichtelijk maken van de kwaliteit. Verder hebben zij minimaal één mastertherapeut met een wetenschappelijke kijk op de ontwikkelingen in dienst.

Wij zijn ervan overtuigd dat een goede praktijkvoering bijdraagt aan goede en doelmatige zorg die niet duurder hoeft te zijn.

 

Plus Audit 2015

Plus-Audit-2013Als fysiotherapeut onderscheiden wij ons op het gebied van kwaliteitszorg door de Plus audit. De Plus audit wordt door zorgverzekeraars (Achmea, CZ, De Friesland en Menzis) gebruikt om te komen tot differentiatie in de afspraken die gemaakt worden met een fysiotherapiepraktijk. De Plus audit geeft ons inzicht in de kwaliteit van processen,producten en diensten rondom de fysiotherapie.

Bij de Plus audit ligt de nadruk op het toetsen van het methodisch handelen, m.b.v. patiëntendossiers, en op de implementatie van de richtlijnen.

 

HKZ Certificaat

HKZ certificaat Douglas FysiotherapieHet keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.