Fysiotherapie wordt bij chronische indicatie vergoed vanuit de basisverzekering. Deze vergoeding geldt vanaf de 21e zitting. Voor de eerste 20 behandelingen dient u een aanvullende verzekering af te sluiten. Bij de dekking voor fysiotherapie in de basisverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren tot 18 jaar en volwassenen Als uw behandelingen niet vergoed worden, zijn dit de tarieven die wij hanteren. 

Wilt u een afspraak maken? Neem contact met ons op en bezoek ons op een van onze locaties met gratis parkeergelegenheid.

Lees meer: Vergoedingen 2016

Verwijzing naar de complete chronische lijst: http://www.defysiotherapeut.com/chronische-lijst.pdf

  de vergoeding voor de volgende aandoeningen kan alleeen via een aanvullende verzekering:

 • wervelfractuur als gevolg van osteoporose;
 • reumatoïde artritis of chronische reuma;
 • chronische artriden;
 • spondylitis ankylopoetica (morbus Bechterew);
 • reactieve artritis;
 • juveniele (idiopatische) chronische artritis.
 • myocard-infarct;
 • status na coronary artery bypass-operatie (CABG);
 • status na percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA);
 • status na hartklepoperatie;
 • status na operatief gecorrigeerde congenitale afwijkingen.

Hebt u een van bovenstaande aandoeningen, dan kan u geen gebruik maken van uw basisverzekering voor de vergoeding. Of u een vergoeding krijgt via een aanvullende verzekering hangt af van de polis die u heeft afgesloten. Dit geldt voor alle verzekerden, ongeacht de leeftijd.

De eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden wel vergoed uit de basisverzekering

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor het kalenderjaar 2016 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.

Het is dus goed mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening en dat die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw persoonlijke situatie kan ook per jaar verschillen. Wij raden u dus aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen.

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.
De verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. U moet dan vaak een medische verklaring invullen. Houd hier rekening mee, want dit kan extra tijd kosten.

Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsen- zorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risico groepen) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigenrisicobedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. Het eigen risico in combinatie met het feit dat vanuit de basisverzekering weinig fysiotherapie wordt vergoed, vormt een vrij groot financieel risico. Om die reden raden wij u aan om u goed aanvullend te verzekeren.

Het eigen risico geldt dus niet voor de kosten uit de aanvullende verzekering.