Diabetes Mellitus type II

Diabetes mellitus is een van de meest voorkomende aandoeningen in Nederland. De verwachting is dat het aantal diabetespatiënten de komende jaren fors zal stijgen. Bijkomend probleem is het veel voorkomen van, op termijn, chronische complicaties. Vroegtijdig stellen van de diagnose en adequate behandeling door het reguleren van het bloedsuikergehalte is dus van groot belang.
Vele studies tonen aan dat diabetespatiënten of mensen met verhoogd risico op DM baat hebben bij bewegen. Bewegen heeft invloed op verschillende factoren die betrokken zijn bij de regulering van het bloedglucosegehalte en daarom wordt bewegen steeds meer opgevat als onderdeel van de multidisciplinaire behandeling.
De fysiotherapeut kan, met name als het gaat om het structureel veranderen van beweeggedrag- betrokken zijn bij de behandeling. Met de specifieke kennis waarover de fysiotherapeut beschikt, kan deze een beweegprogramma opstellen dat is afgestemd op de fysieke beperkingen en mogelijkheden van de individuele diabetespatiënt.
De fysiotherapeut is de deskundige in het opstellen van een beweegprogramma voor mensen die moeite hebben met het zelfstandig onderhouden van een actieve leefstijl. Bewegen is gezond en helpt klachten bij diabetes voorkomen. Bovendien vermindert het de kans op onder andere overgewicht, hart- en vaatziekten en andere veel voorkomende aandoeningen. Er ontstaat meer controle over uw lichaam als u meer beweegt.

Speciaal voor mensen met diabetes mellitus type 2 is in onze praktijk een beweegprogramma ontwikkeld. Tijdens het programma begeleidt uw fysiotherapeut u op een verantwoorde manier naar een actievere leefstijl. Het beweegprogramma wordt opgesteld aan de hand van de wensen van de patiënt, de individuele trainingsdoelen (rekening houdend met bijkomende en overige aandoeningen),

Heeft u diabetes en bent u geïnteresseerd in hoe u hier op een verantwoorde manier mee om kunt gaan, dan is ons beweegprogramma voor diabetici misschien iets voor u. Bij de behandeling van diabetes mellitus II speelt beweging een belangrijke rol, hier helpt de fysiotherapeut u bij. Bewegen helpt u om af te vallen, om een verhoogd cholesterolgehalte te verlagen en om de bloeddruk en suikerwaarde te verlagen. 

Vanuit Huisartsenpraktijk Het CentrumHuisartsenpraktijk Dillenburghuisartsenpraktijk LupineHuisartsenpraktijk Medzorg en Huisartsenpraktijk Prelude kunt u op advies van de huisarts en/of de praktijkverpleegkundige onder begeleiding van de fysiotherapeut beginnen met een beweegprogramma. De fysiotherapeut koppelt de resultaten van het beweegprogramma terug naar de praktijkverpleegkundige.

Het vergroten van het zelfvertrouwen ten aanzien van bewegen, het ervaren van de positieve invloed daarvan op het algeheel welbevinden en functioneren en het verminderen van de risico’s die diabetes met zich mee kan brengen.

Voordelen van de training zijn onder andere:

• Het ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl;
• Trainen van de lokale spierkracht en het spieruithoudingsvermogen;
• Verbeterde conditie en verantwoord leren bewegen;
• Gewichtsreductie;
• Verbeteren van het balansgevoel en het verhogen van het algemeen welbevinden;
• Het bestrijden van beïnvloedbare risicofactoren, zoals het ontstaan van hart- en vaatziekten en botontkalking.
• Controle over uw bloedglucosewaarde tijdens bewegen, verbeterde conditie en verantwoord bewegen.

U kunt leren en ervaren dat training een positief effect heeft op lichaam en geest.

Het beweegconsult:

Een beweegprogramma kan alleen gestart worden indien er een beweegconsult aan is vooraf gegaan. In dit consult maakt de fysiotherapeut samen met u een analyse van uw beweegactiviteiten. Wordt er gekeken of u voldoet aan gezond beweeggedrag. In dit consult worden er ook een aantal testen afgenomen. Dit zullen kracht en conditietesten zijn. Indien u een zorgprogramma start is dit consult inbegrepen in de totaalprijs van het beweegprogramma.

Kosten:

Het beweegconsult wordt in 2017 niet vergoed. Dit betekent dat het beweegconsult voor uw eigen rekening is. Indien u een zorgprogramma COPD gaat starten, dan zitten de kosten voor het consult in het totaalbedrag (dus €430) en hoeft u deze niet te betalen.

In veel gevallen vergoedt uw zorgverzekeraar het zorgprogramma deels of volledig. Vraag uw fysiotherapeut naar uw vergoeding bij uw verzekeraar.
Indien uw verzekeraar het zorgprogramma niet vergoedt zijn de kosten voor het programma €430,00. Vraag de fysiotherapeut naar de mogelijkheden, indien uw verzekeraar het niet vergoedt.