Indien de diagnose COPD wordt gesteld, betekent het vaak, dat u uw leven anders moeten gaan indelen. 

De eerste stappen die bij de huisarts worden gemaakt zijn meestal longfunctietesten om vast te stellen, hoeveel uw longfunctie is verminderd. COPD heeft een gradatie van GOLD 1 t/m 4, waarbij GOLD 1 de minst en GOLD 4 de meest gevorderde stadium betreft.

De meeste COPD patiënten krijgen als medicatie inhalers(pufjes). Belangrijk is dat deze medicatie goed wordt gebruikt. Niet goed inhaleren van de medicatie zorgt voor een mindere werking. Dit betekent dat u dit regelmatig moet laten controleren bij de praktijkondersteuner (POH) van de huisarts of bij de apothekersassistente. 

Een belangrijke stap die daarna gemaakt moet worden is, om te bekijken of u voldoet aan alle voorwaarden tot gezond leefgedrag. Goede voeding is zeer belangrijk en actief beweeggedrag noodzakelijk bij COPD.

De fysiotherapeut kan u helpen bij gezond beweeggedrag. Samen met u kijken we waar u verbeteringen zou kunnen aanbrengen. Gezond bewegen is voor een COPD-er zeer belangrijk. Uit onderzoek is bekend dat als u uw conditie en kracht optimaal heeft, dit de achteruitgang van de long verminderd.

Dit betekent dat  het verstandig is dat u aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) voldoet plus nog 2-3 maal per week intensief sporten.

Douglas Fysiotherapie kan u daarbij helpen via het zorgprogramma COPD, maar ook zonder dit programma te volgen kunt u bij ons aan gezond beweeggedrag werken.

Het programma is voor patiënten met een GOLD 1 en 2. Indien u GOLD 3 of 4 heeft dient u via een verwijzing fysiotherapie aangemeld te worden door de huisarts.

Eisen om in te stromen zijn:

  • U moet verwezen worden door de POH(praktijkondersteuner) van de huisarts of de huisarts zelf en aangemeld worden via het KIS systeem
  • U heeft GOLD 1 of 2
  • U bent 3 maanden achtereen beschikbaar

Het beweegconsult:

Een beweegprogramma kan alleen gestart worden indien er een beweegconsult aan is vooraf gegaan. In dit consult maakt de fysiotherapeut samen met u een analyse van uw beweegactiviteiten. Wordt er gekeken of u voldoet aan gezond beweeggedrag. In dit consult worden er ook een aantal testen afgenomen. Dit zullen kracht en conditietesten zijn. Indien u een zorgprogramma start is dit consult inbegrepen in de totaalprijs van het beweegprogramma.

Kosten:

Het beweegconsult wordt in 2017 niet vergoed. Dit betekent dat het beweegconsult voor uw eigen rekening is. Indien u een zorgprogramma COPD gaat starten, dan zitten de kosten voor het consult in het totaalbedrag (dus €430) en hoeft u deze niet te betalen.

In veel gevallen vergoedt uw zorgverzekeraar het zorgprogramma deels of volledig. Vraag uw fysiotherapeut naar uw vergoeding bij uw verzekeraar.
Indien uw verzekeraar het zorgprogramma niet vergoedt zijn de kosten voor het programma €430,00. Vraag de fysiotherapeut naar de mogelijkheden, indien uw verzekeraar het niet vergoedt.