Wat mensen ervaren als zij zeggen dat zij last hebben van duizeligheid, is zeer variabel. Zij kunnen het omschrijven als zijnde licht in het hoofd, het gevoel te hebben te kunnen flauwvallen, moeite te hebben met de balans, het gevoel te hebben dat zij constant naar één kant neigen, het gevoel dat de wereld om hen heen beweegt of draait of juist andersom het gevoel dat zijzelf in de lift of in de draaimolen zitten etc. Het inventariseren van al deze ervaringen zijn belangrijk om te bepalen wat de oorzaak zou kunnen zijn van de duizeligheid. Het licht in het hoofd voelen bij opstaan door een lage bloeddruk is wezenlijk anders dan de draaisensaties die men heeft omdat er iets met het evenwichtsorgaan aan de hand is. En uiteraard is een goede diagnose van belang om de juiste therapie te starten. Ook bepaalt de oorzaak van de duizeligheid of je van een behandeling snel resultaat mag verwachten, of dat het weken tot maanden kan duren voordat de klachten weggaan.

BPPD (benigne paroxismale positie duizeligheid)

De meest voorkomende vorm van duizeligheid is BPPD. Deze afkorting geeft aan dat er sprake is van een vorm van (draai)duizeligheid die goedaardig van aard is, wordt opgeroepen door bewegingen van het evenwichtsorgaan (oftewel het hoofd, want het evenwichtsorgaan zit in de schedel) en dat de duizeligheid bovendien gebeurt in korte aanvallen (van maximaal 1 minuut). Dus als je niet meer beweegt met het hoofd, behoort de duizeligheid - meestal een draaisensatie- binnen een minuut uit te doven. Ga je weer bewegen dan kan de duizeligheid weer worden opgeroepen maar opnieuw in een aanvalletje van maximaal een minuut. Deze vorm van draaiduizeligheid (in medische termen: ‘vertigo’) kan heel heftig en beangstigend zijn, maar is in principe dus niet ‘gevaarlijk’ en meest heel snel oplosbaar (1-4 behandelingen). Het verhaal achter deze vorm van duizeligheid is, dat de steentjes (otolieten) die zich normaliter ook al in het evenwichtsorgaan bevinden, op de verkeerde plek terecht zijn gekomen. Vergelijk het met een beschuitje met hagelslag dat je op zijn kant of op zijn kop houdt, waardoor er één of meerdere hagelslagjes van het beschuitje afvallen . De truc is om via een bepaalde volgorde van kantelingen van het hoofd, de hagelslagjes weer op het beschuitje te krijgen. Soms lukt dit in één keer, soms zijn enkele behandelingen nodig om alles weer op de goede plek te krijgen. Maar in principe mag je bij deze vorm van duizeligheid op korte termijn op goed resultaat rekenen.

 

Andere aandoeningen van het evenwichtsorgaan

Naast BPPD zijn er nog veel andere aandoeningen van het evenwichtsorgaan die draaisensaties of andere vormen van duizeligheid met zich meebrengen. Het grote verschil in therapie tussen bovenstaande BPPD en deze andere vormen van duizeligheid is, dat déze aandoeningen niet zijn te genezen. Soms is medicatie aangewezen en het kan zinvol zijn aanvullende, zeer specifieke oefeningen te doen. Deze aanvullende oefeningen hebben tot doel de hersenen te trainen met de ‘verkeerde ‘ informatie om te gaan, waardoor je minder hinder ondervindt van de duizeligheid. Echter de meeste vormen vereisen motivatie en doorzettingsvermogen van de patiënt, omdat het nodig is dagelijks meerdere keren oefeningen te doen om uiteindelijk de duizeligheid te verminderen en misschien zelfs weg te krijgen. Maar dit kan weken tot maanden duren. In die periode dienen de oefeningen steeds te worden aangepast en bemoeilijkt voor het evenwichtsorgaan.

Therapie

De te verwachten effecten van een behandeling met gerichte oefeningen zijn mn in tijdsduur zó verschillend, dat het stellen van een goede diagnose erg belangrijk is. Dit om teleurstellingen en demotivatie om te oefenen te voorkomen. Een bezoek aan een KNO-arts of neuroloog kan dan voor het stellen van de juiste diagnose zinvol zijn. Ook al omdat sommige aandoeningen (mede) medicamenteus kunnen worden behandeld.

Het resultaat van het oefenen wordt in sterke mate bepaald door het aanbieden van specifiek op de patiënt gerichte oefeningen. Ook een juiste opbouw van de moeilijkheidsgraad is zeer belangrijk voor het slagen van de therapie. Daarom is aan te bevelen dit te doen bij een fysiotherapeut die een nascholing heeft gedaan op dit gebied.

Bij Douglas Fysiotherapie ís een gespecialiseerde fysio-/manueeltherapeut aanwezig die na-scholing heeft gehad op het gebied van vestibulaire revalidatie. U kunt er dus niet alleen terecht met BPPD, maar ook met restsymptomen van aandoeningen als de ziekte van Menière, neuritis vestibularis en labyrinthitis e.d. waarbij er één evenwichtsorgaan niet optimaal functioneert. U krijgt dan zeer specifieke, op úw activiteiten gerichte oefeningen aangeleerd, zodat u, op langere termijn, minder hinder zult ondervinden van uw duizeligheid en daardoor beter kunt functioneren.