Jessica van Oyen is onze bekkenfysiotherapeut.

Wat houdt bekkenfysiotherapie in?

Het is een specialisatie in de fysiotherapie bij klachten zoals:

 • ongewild verlies van urine en/of ontlasting (incontinentie)
 • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten
 • moeizaam kwijt kunnen van urine en/of ontlasting
 • veranderd plasgedrag en plasstraal
 • verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen
 • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
 • pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem
 • opwindings- of orgasme stoornis gerelateerd aan de bekkenbodem
 • begeleiding voor en na operaties in buik- of bekkengebied
 • bekkenpijn en lage rugklachten, stuitpijnen in de periode rond de zwangerschap en bevalling of door andere oorzaken

De cliëntengroep bestaat uit zowel vrouwen, mannen als kinderen.

Werkwijze van de bekkenfysiotherapeut

Tijdens de eerste afspraak bekijkt de bekkenfysiotherapeut uw klachten vanuit diverse invalshoeken en brengt deze zorgvuldig in kaart. Problemen in het bekkengebied zijn namelijk niet los te zien van de rest van uw lichaam. De therapeut kijkt onder andere of er tijdens het bewegen problemen zijn, hoe het plassen en ontlasten gaat, of er verzakkingsklachten zijn en of er problemen zijn op het vlak van seksualiteit.
Tijdens een volgende afspraak wordt er een bekkenfysiotherapeutisch onderzoek gedaan en wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. U krijgt niet alleen gerichte oefeningen, afgestemd op uw specifieke klacht, maar ook praktische adviezen en voorlichting over toiletgedrag, ademhaling en houding.
De bekkenfysiotherapeut heeft de volgende mogelijkheden voor onderzoek en/of behandeling:

 • bewustwordings- en trainingsmethodes voor de bekkenbodemspier met of zonder apparatuur
 • het uitvoeren van een inwendig onderzoek vaginaal en/of anaal
 • spierfunctie meten met apparatuur (bijv. biofeedback)
 • elektrostimulatie van de bekkenbodem
 • onderzoek en eventueel behandeling met behulp van een rectale ballon
 • mobilisatietechnieken voor het bekken
 • stabilisatietechnieken voor het bekken

Hoe lang u bij de bekkenfysiotherapeut onder behandeling bent, is afhankelijk van uw problematiek. De bekken-
fysiotherapeut zal regelmatig met u overleggen hoe de voortgang is van de therapie. Ook is er overleg met verschillende andere disciplines. Bekkenfysiotherapeuten hebben contact met zowel:

 • gynaecologen
 • urologen
 • maag-, darm- en leverartsen
 • chirurgen
 • psychologen / seksuologen
 • verloskundigen
 • incontinentie verpleegkundigen
 • huisartsen

De bekkenbodemspieren

De bekkenbodem is een spierlaag onder in het bekken, die van stuit naar schaambot loopt.
Deze spier heeft verschillende functies o.a.:

 • het afsluiten of doorlaten van urine of ontlasting
 • een steun/draag functie voor de organen van het kleine bekken (blaas, darmen, baarmoeder)
 • het normaal kunnen uitvoeren van seks

De bekkenbodemspieren werken nauw samen met de buik- en rugspieren en zijn dus belangrijk in het dagelijks bewegen, continentie, toiletgedrag, seksualiteit en het tegengaan van rug- en bekkenpijnklachten.

Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijnklachten

Tijdens de zwangerschap treden er grote veranderingen op in de belasting van de rug, het bekken en de bekkenbodemspieren. Daarnaast zijn er veel hormonale veranderingen waardoor het steunweefsel in het lichaam wat soepeler wordt en eventuele klachten kunnen ontstaan. Reden voor bekkenpijnklachten kunnen zijn: aanwezige rugklachten vóór de zwangerschap, a-symmetrie van de bekkengewrichten, onjuist gebruik van bepaalde spiergroepen (spieren rondom het bekken en de bekkenbodem), zwaar werk, verminderde conditie en houding. Het is dus erg belangrijk dat vrouwen in de zwangerschap leren om bewust om te gaan met lage rug, bekken en bekkenbodem.

Informatie

Inlichtingen bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekken-problematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg (NVFB)

Internet

www.NVFB.nl
www.KNGF.nl
www.douglas-fysiotherapie.nl